ZhenWei Shi (史振威)

国家杰出青年科学基金获得者

Date of birth: 1977-01

Address: Image Processing Center, School of Astronautics, Beihang University, Beijing, China

Email: shizhenwei@buaa.edu.cn

Website: shi.buaa.edu.cn


Education and Experience

Research

Teaching Courses

Awards